Over Ons

Organisatie 

Missie:
Smartbeat heeft als missie om een optimale leefstijl voor elk individu, inzichtelijk, concreet en haalbaar te maken.  Om de missie te bereiken combineren we fysiologische output (hartritme variabiliteit = HRV) met technologische ontwikkelingen, data-gedreven toepassingen, persoonlijke coaching en ontwikkeling.

Visie:
In een wereld die steeds sneller verandert en waar technologische ontwikkelingen razendsnel gaan is welzijn en gezondheid van het individu een steeds belangrijk item aan het worden. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om op een eenvoudige manier jezelf te monitoren. Net zoals je koorts meet met een Thermometer, meten wij Stress & herstel met een HRV meter.

 

Mark Verhaegen

Eigenaar Mark is burn-out ervaringsdeskundige nadat hij te lang in een omgeving heeft gewerkt waarin zingeving, autonomie en meesterschap te weinig benut werd. Zijn sportieve en gezonde leefstijl heeft hem geholpen om de burn-out te verslaan.
Als Vitaliteit en Duurzaam inzetbaarheid consultant heeft hij veel ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. De visie die hij ontwikkelt heeft rondom Vitaliteit en DI wordt in Smartbeat gecombineerd met technologie en data. 

 Mark Verhaegen

Mark zijn persoonlijke credo: Pijn is tijdelijk, opgeven voor altijd!

Linkedin