Over Smartbeat

Drijvende kracht:

Mark Verhaegen Persoonlijk Leiderschap - innovatie -verandermanagement


Hallo, ik ben Mark Verhaegen en ben vitaliteit & Duurzaam Inzetbaarheid consultant/coach. Als Vitaliteit en DI consultant/coach ben ik gespecialiseerd om het welzijn (vitaliteit) in de organisatie vanuit een strategische benadering te laten groeien. Denk hierbij niet aan de standaard interventie programma's maar aan een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die de medewerker en de organisatie begeleidt naar duurzame inzetbaarheid.

Ik zorg ervoor dat de strategische aanpak aansluit bij de organisatie en daarmee een kostenbesparing van 2,7 tot 3.15% van de totale bedrijfs omzet kunt realiseren. 

mijn expertise zit op persoonlijk leiderschap, innovatie en verandermanagement. De kennis en ervaring komt uit de vele projecten, mijn master opleiding maar ook omdat ik in 2017 tegen een burn-out ben aangelopen. Die drie elementen zorgen ervoor dat ik als business coach begrijp en aanvoel waar het om draait bij organisatie welzijn. 

Ik geloof dat technologie als middel helpt om het complexe verandertraject, 1. schaalbaar, 2. individueel en 3. data gedreven te maken.
De aanpak zorgt voor urgentie, positieve sociale druk en motivatie. Dit zijn drie vereiste om gedrag te beïnvloeden en positieve impact te maken.
Alleen dan lukt het om Bottom-up, vitale medewerkers te krijgen en te behouden.

It's NOT about achieving the goal. It's about who you have to BECOME in order to achieve the goal. The juice is in the GROWTH.

Missie:
Smartbeat heeft als missie om een optimale leefstijl voor elk individu, inzichtelijk, concreet en haalbaar te maken. Om de missie te bereiken combineren we fysiologische output (hartritme variabiliteit = HRV) met technologische ontwikkelingen, data-gedreven strategische toepassingen en persoonlijke coaching. 

Visie:
In een wereld die steeds sneller verandert en waar technologische ontwikkelingen razendsnel gaan is welzijn en gezondheid van het individu een steeds belangrijk item aan het worden. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om op een eenvoudige manier jezelf te monitoren. Net zoals je koorts meet met een Thermometer, meten wij Stress & herstel, slaap en fysieke activiteit met een ECG/PPG meter.