Hoort het welzijn van de medewerker bij goed werkgeverschap?

Bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat stress, herstel, slaap en fysieke activiteiten het werkvermogen stimuleren. Is de medewerker daar volledig zelf voor verantwoordelijk, of ligt hier een rol bij de werkgever?

Zelf ben ik een groot “believer” in de zogenoemde Internal Locus of Control. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het succes (of het falen) van mijn pogingen om een doel te bereiken en schrijf het resultaat ook toe aan mijn eigen gedrag. Toch bespeur ik ook gedachten in mijn hoofd die een verantwoordelijkheid bij de werkgever zien. Geen regierol, maar een faciliterende functie. Ik vind dat de werkgever de omgeving en cultuur moet creëren, of stimuleren, om de strijd waar veel werknemers mee worstelen te vereenvoudigen. Goed voorbeeld doet goed volgen, duidelijke verwachtingen stellen en actief om feedback van zijn medewerkers vragen hoort mijns inziens bij goed werkgeverschap.

Het vinden van de juiste balans en het maken van leefstijlkeuzes in het individuele welzijn is een primaire verantwoordelijkheid van jezelf. Maar ben jij je wel bewust van de impact van deze keuzes? Vaak voel je aan wanneer stress door je lichaam giert, maar dan is het nog altijd moeilijk aan te geven of die stress een negatieve of een positieve uitwerking heeft. Nog lastiger is te voelen en te ervaren hoe je herstelt van die stressmomenten. Levert de stress jou nu energie op of zorgt het voor een energielek. Stress heeft een negatieve associatie maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Positieve stress, voldoende herstel, voldoende slaap en een goed conditie en fitheid zorgen ervoor dat je werkvermogen optimaal wordt benut.

Met Smartbeat hebben we de technologie om dit evidence based en kinderlijk eenvoudig inzichtelijk te maken. Onderstaande afbeelding laat een trendlijn zien van je energieverbruik tijdens de 72-uursmeting en maakt in een oogopslag inzichtelijk of jij energie wint of verliest over deze periode. Samen met onze gecertificeerde leefstijlcoaches bespreek je waar voor jou de mogelijkheden tot verbetering liggen en groei je van onbewust-onbekwaam naar onbewust-bekwaam.

Voor de werkgever liggen hier enorme kansen en zoals ik eerder schreef, zie ik ook een duidelijke rol voor de werkgever weggelegd. Namelijk de medewerkers stimuleren en faciliteren om een gezonde en gebalanceerde leefstijl te behouden of bereiken. Er worden geen persoonlijke gegevens met de werkgever gedeeld, maar op groeps- en organisatieniveau kunnen we inzichtelijk maken waar voor jouw organisatie de winst zit. 

De verkiezingen voor de aantrekkelijkste werkgever zijn gaande en Smartbeat is benieuwd welke werkgever uit de deelnemerslijst het stress, herstel, slaap en fysieke activiteiten van de organisatie monitort.

Zin in een (online) bakkie koffie om te bekijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen? 

Neem hier contact met mij op.